Асоціація “УКРЦЕМЕНТ” проводить тендер на тему: «Розробка нових та актуалізація діючих в Україні стандартів стосовно технічних умов та методів випробування цементів на основі актуальних європейських (EN) та міжнародних (ISO) стандартів».


Українська асоціація підприємств та організаційцементної промисловості“УКРЦЕМЕНТ”

Технічні вимоги до подачі заявок кандидатів на участь
у проведенні тендеру:
«Розробка нових та актуалізація діючих в Україні стандартів стосовно технічних умов та методів випробування цементів на основі актуальних європейських (EN) та міжнародних (ISO) стандартів».
Мета: створення системи національних стандартів на основі EN із вступом в дію з 01 січня 2016 року.
Тендер проводиться із врахуванням Законів України «Про стандартизацію» (№ 1315-18 від 05.06.2014) та «Про регулювання містобудівної діяльності» (№ 3038-17 поточна редакція від 05.07.2014) і регламенту ЄС № 305/2011 Європейського Парламенту і Ради, що набув чинності з 2013 року, спрямованих для виконання державної політики переходу на європейські стандарти з метою підвищення якості будівельної продукції.
Фінансування робіт із створення системи національних стандартів цементної галузі на основі EN планується здійснити за узгодженням учасників асоціації «Укрцемент».
Перелік робіт (вимоги до проектів):
1.    Визначення переліку (обсягів робіт) національних стандартів, що потребують розробки та актуалізацію діючих в Україні стандартів стосовно технічних умов та методів випробування цементів на основі актуальних європейських (EN) та міжнародних (ISO): EN 197-1; EN 197-2; EN 196-1; EN 196-2; EN 196-3; EN 196-5; EN 196-6; EN 196-7; EN 196-8; EN 196-9; EN 451-1; EN 933-9; EN 13639; EN 14216; EN 15743; EN 14647; EN 413-1; ISO 9277; ISO 9286.
2.    Визначення переліку (обсягів робіт) ДБН та національних стандартів, пов’язаних із стандартами на виробництво та випробування цементів.
3.    Розробка на основі актуальних європейських (EN) та міжнародних (ISO) стандартів та актуалізацію діючих в Україні стандартів згідно узгоджених Переліків:
3.1.      національних стандартів стосовно технічних умов та методів випробування цементів.
3.2.      ДБН та національних стандартів, пов’язаних із стандартами на виробництво та випробування цементів.
4.    Представлення (надання) в Асоціацію «Укрцемент» до 15 січня 2015 року:
4.1.      Визначених переліків (обсягів робіт).
4.2.      Сум визначених робіт за кожною позицією та разом із ПДВ.
4.3.      Проектів технічних завдань на виконання робіт.

Т.в.о. виконавчого директора

Асоціації «Укрцемент»                                                           П. С. Лопатьєв