ЄБРР: Укрзалізниця отримає додаткове фінансування на оновлення вантажного рухомого складу (укр.)


Після прийняття Верховною Радою законів, що розпочинають процес реформування залізничної галузі керівництвом Європейського банку реконструкції та розвитку (ЄБРР) ухвалено рішення щодо надання додаткового фінансування на оновлення вантажного рухомого складу на суму 62,5 млн дол. США.

 Прийняття законів Верховною Радою України, щодо створення публічного акціонерного товариства залізничного транспорту загального користування, яке відбулося 23 лютого 2012 року – важливий крок вперед у реформуванні залізничної галузі. Прийняття закону є результатом багаторічної плідної співпраці між Урядом України, Укрзалізницею та ЄБРР.

 «Розділення функцій державного управління та господарської діяльності, корпоратизація Укрзалізниці, створення вертикальних систем  управління за видами діяльності та фінансова прозорість дозволять українським залізницям вийти на новий рівень розвитку. Ця реформа також створить необхідні умови для залучення приватних інвестицій в залізничний транспорт, які є дуже необхідними для модернізації залізничного сектору України та підвищення конкурентоспроможності української економіки», - зазначив директор ЄБРР в Україні Андре Куусвек.

  Прогрес в реформуванні галузі дозволить розширити співпрацю. На даний час, ЄБРР надано Укрзалізниці три довгострокові кредити на загальну суму 234 млн. дол. США на фінансування закупівлі сучасного обладнання для технічного обслуговування колій, оновлення вантажного рухомого складу та будівництво нового Бескидського тунелю. Крім того, триває робота над підготовкою нових важливих проектів з електрифікації окремих залізничних напрямків.

 Укрзалізниця

Довідка: Верховною Радою України у другому читанні та були прийняті законопроекти «Проект Закону про особливості утворення державного акціонерного товариства залізничного транспорту загального користування»  та «Проект Закону про внесення змін до Закону України "Про залізничний транспорт" (щодо розмежування функцій державного та господарського управління галуззю). За перший законопроект проголосувало 232 народні депутати, за другий – 239.

ИНТЕРФАКС-УКРАИНА / Прозорий і чесний бізнес бореться з контрафактом (укр.)Представники цементної промисловості України, які працюють прозоро і є сумлінними платниками податків, стурбовані  ситуацією,  що склалася в галузі. Останнім часом на українському ринку з’явилася велика кількість  неякісного фасованого цементу контрафактного й контрабандного походження, через що чесні виробники  програють конкурентну боротьбу перед споживачем.  Це  призводить до значних проблем в легальному  цементному  бізнесі,  спричиняє «діри» в бюджеті, завдає непоправної шкоди будівництву та економіці держави в цілому.
За підрахунками експертів Асоціації підприємств і організацій цементної промисловості «Укрцемент», в Україні через фальсифікацію продукції, збільшення  обороту небезпечної і невідповідної діючим нормам продукції збитки виробників цементу сягають понад 400 млн. грн. щорічно. При цьому особи, винні у розповсюдженні незаконної  продукції,  фактично не несуть відповідальності.
Одна із причин такої ситуації, пояснює керівник Асоціації «Укрцемент» Петро Лопатьєв, полягає в тому, що згідно з чинним законодавством, особи, винні у фальсифікації та іншому незаконному обороті продукції, підлягають досить незначним адміністративним санкціям. Такі санкції абсолютно  не можна порівняти  з прибутками, які правопорушники отримують від незаконного обороту фальсифікованих товарів.
«Саме тому ми були змушені звернутися до Українського союзу промисловців і підприємців, який завжди відстоював інтереси чесного й прозорого бізнесу, веде активну боротьбу з контрафактною і контрабандною продукцією та вболіває за ефективний розвиток національного товаровиробника. Разом з ним ми взяли участь у підготовці змін до Закону України «Про ринковий нагляд і контроль нехарчової продукції» (щодо посилення відповідальності за правопорушення), який спрямований перш за все на боротьбу з нечесною конкуренцією, контрафактом та захищає  сумлінного виробника», - зауважив П. Лопатьєв.
Не може не дивувати в цьому сенсі безпідставна оцінка голови Комітету ВРУ з питань промислової і регуляторної політики та підприємництва Н.Королевської даного законопроекту, яка ставить знак рівності між легальним і тіньовим бізнесом, називаючи прагнення підтримати чесних виробників  «проханням посилити тиск на них». Згадка про унтер-офіцерську вдову, яка сама себе висікла, дуже підходить до самої пані Королевської, яка вдається до популістських та  кон’юнктурних  заяв, замість того, щоб заглибитися у реальні проблеми підприємців та  сприяти їх вирішенню.
Асоціація «Укрцемент», Український союз промисловців і підприємців й надалі докладатимуть зусиль з захисту вітчизняного ринку цементу,  видаленню з нього неякісної та нелегальної продукції, запобіганню можливості подальшого незаконного обороту продукції.

ИНТЕРФАКС-УКРАИНА / УБЫТКИ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ ЦЕМЕНТА ИЗ-ЗА ФАЛЬСИФИКАТА ОЦЕНИВАЮТСЯ БОЛЕЕ ЧЕМ В 400 МЛН ГРН - АССОЦИАЦИЯ "УКРЦЕМЕНТ"


Производители цемента терпят ежегодно убытки в размере более 400 млн грн из-за фальсификации, увеличения оборота небезопасной и несоответствующей действующим нормам продукции.
Такие данные приводятся в пресс-релизе Украинского союза промышленников и предпринимателей (УСПП) со ссылкой на данные экспертов ассоциации "Укрцемент".
Как отмечает исполнительный директор "Укрцемента" Петр Лопатьев, действующее законодательство предусматривает только незначительные административные санкции, которые применяются к лицам, виновным в фальсификации и другом незаконном обороте продукции. При этом размер этих санкций несравним с размерами прибылей, которые получают от оборота фальсификата.
"Именно поэтому мы были вынуждены обратиться к Украинскому союзу промышленников и предпринимателей, который всегда отстаивал интересы честного и прозрачного бизнеса, ведет активную борьбу с контрафактной и контрабандной продукцией и переживает за эффективное развитие национального товаропроизводителя. Вместе с ним мы приняли участие в подготовке изменений в закон "О рыночном надзоре и контроле непищевой продукции (относительно усиления ответственности за правонарушение)", который направлен, прежде всего, на борьбу с нечестной конкуренцией, контрафактом и защищает добросовестного производителя", - отметил П.Лопатьев.
Ассоциация "Укрцемент" создана в январе 2004 года путем реорганизации Украинского концерна предприятий и организаций цементной и асбестоцементной промышленности "Укрцемент" и стала его правопреемницей. Членами ассоциации выступают крупнейшие цементные заводы отрасли.

ИНТЕРФАКС-УКРАИНА / РАДА ПРИНЯЛА ЗАКОН ОБ ОТВЕТНЫХ МЕРАХ НА ДИСКРИМИНАЦИОННЫЕ ДЕЙСТВИЯ ПО ОТНОШЕНИЮ К УКРАИНСКИМ ТОВАРАМ


Верховная Рада законодательно урегулировала возможность ответных мер на дискриминационные действия со стороны иностранных государств по отношению к украинским товарам.
За закон о внесении изменений в некоторые законы Украины, касающиеся защиты отечественных товаропроизводителей в ответ на дискриминационные или недружественные действия иностранных государств, таможенных союзов или экономических содружеств, в четверг проголосовали 270 народных депутатов из 418 зарегистрировавшихся.
Закон устанавливает, что в случае если другие государства, таможенные союзы или экономические содружества ограничивают реализацию законных прав и интересов субъектов внешнеэкономической деятельности Украины, в ответ на такие действия могут приниматься адекватные меры.
Согласно закону, в случае если такие действия наносят вред или представляют угрозу государству или субъектам внешнеэкономической деятельности, такие меры могут предусматривать возмещение расходов.
Согласно закону, мероприятия в ответ на дискриминационные или недружественные действия других государств, таможенных союзов или экономических содружеств осуществляются в соответствии с законами Украины, международными договорами Украины, общепринятыми правилами, стандартами и нормами международного права.
Закон определяет, что такими мероприятиями является применение полного запрета (полного эмбарго) на торговлю, применение частичного запрета (частичного эмбарго) на торговлю, лишение режима наибольшего содействия или льготного специального режима, введение специальной пошлины, введение режима лицензирования внешнеэкономических операций, установление квот, а также другие мероприятия или меры, предусмотренные законами и международными договорами.
Законом определяется, что в случае если Украина и государство, применившее к Украине действия, имеющие признаки дискриминационных или недружественных, являются членами той же самой международной межправительственной организации, рассмотрение и урегулирование спорной ситуации осуществляется в соответствии с правилами и процедурами такой организации.
Кроме того, законом определяется, что целью установления фактов дискриминационных или недружественных действий других государств, таможенных союзов или экономических содружеств центральный орган исполнительной власти по вопросам экономической политики проводит соответствующее расследование в порядке, установленном Кабинетом министров Украины. Материалы такого расследования рассматриваются межведомственной комиссией по вопросам международной торговли для принятия решения о наличии или отсутствии фактов дискриминационных действий. В случае, если такие факты будут подтверждены, принимается решение о применении мер в ответ на такие дискриминационные действия.

ХайдельбергЦемент Украина / The Quarry Life Award в Украине


The Quarry Life Award в Украине (читать полностью, .pdf)

Участниками международного конкурса the Quarry Life Award стали студенты, ученые
и исследователи из Украины.
Более 20 проектных предложений были зарегистрированы в Украине для участия в
международном конкурсе поддержки и развития биологического разнообразия the
Quarry Life Award, который с 2011 г. проводит компания HeidelbergCement.

ИНТЕРФАКС-УКРАИНА / В УКРАИНЕ НАБЛЮДАЕТСЯ УСТОЙЧИВЫЙ РОСТ ЭКСПОРТА СТРОЙМАТЕРИАЛОВ НАД ИМПОРТОМ - МИНРЕГИОНСТРОЙ


В Украине наблюдается устойчивая динамика роста экспорта строительных материалов над импортом, в частности, в 2011 году их экспорт превысил импорт на 6,9 млрд грн и составил 14,5 млрд грн, сообщается в пресс-релизе со ссылкой на главу Министерства регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Анатолия Близнюка.
"В 2011 году экспорт основных строительных материалов превысил импорт на 6,9 млрд грн. Экспортировано продукции строительного назначения на 14,5 млрд грн, а импортировано на 7,6 млрд грн, что больше чем в два раза превышает показатели 2010 года. В настоящий момент свыше 80% строительных материалов, которые использует строительный комплекс государства, производятся в Украине, наши производители способны обеспечить последующее развитие строительства и наращивать экспорт", – цитирует пресс-служба А.Близнюка.
В то же время министр отмечает, что по некоторым видам стройматериалов остается существенная доля импорта, в частности, оконного стекла, сантехническим изделиям, кровельной черепицы. При этом, наблюдается тенденция экспорта сырья, в частности, древесины и глины.
"Украина владеет третью мировых запасов глин и каолина для изготовления керамической плитки и сантехнических изделий. Мы экспортируем в дальнее зарубежье высококачественную глину, а вместо этого импортируем в Украину дорогую сантехническую керамику", – добавил он.

ИНТЕРФАКС-УКРАИНА / ПРАВИТЕЛЬСТВО УТВЕРДИЛО ПЕРЕЧЕНЬ СТРОИТЕЛЬСТВА И РЕКОНСТРУКЦИИ ДОРОГ НА 2012Г ЗА БЮДЖЕТНЫЕ СРЕДСТВА


Кабинет министров Украины утвердил перечень объектов строительства, реконструкции и капитального ремонта автомобильных дорог общего пользования государственного и местного значения в 2012 году и объемов бюджетных средств для их финансирования на сумму 500 млн грн.
Это закреплено распоряжением правительства №92-р от 20 февраля текущего года.
Согласно документу, на строительство и реконструкцию дорог в Автономной Республике Крым из специального фонда государственного бюджета планируется потратить 4,123 млн грн, в Днепропетровской области – 11 млн грн, Закарпатской – 2,4 млн грн.
В Запорожской области на указанные цели планируется потратить в 2012 году 450,3 млн грн, в том числе 450 млн грн – на строительство автотранспортной магистрали через Днепр в Запорожье.
Кроме того, на строительство и реконструкцию дорог в Киевской области планируется потратить 1,2 млн грн, Кировоградской области – 2,988 млн грн, Луганской - 1,2 млн грн, Николаевской – 590 тыс. грн, Одесской – 150 тыс. грн, Харьковской – 400 тыс. грн, Хмельницкой – 1,052 млн грн, Черкасской – 10,175 млн грн, Черновицкой – 2 млн грн.
В общем, на строительство и реконструкцию автомобильных дорог Украины из спецфонда госбюджета будет направлено 487,579 млн грн.
На капитальный ремонт дорог в АРК будет направлено 1 млн грн, Винницкой области – 2,838 млн грн, Житомирской – 69 тыс. грн, Запорожской – 1 млн грн, Закарпатской – 1,1 млн грн, Киевской – 3,633 млн грн, Кировоградской – 280 тыс. грн, Полтавской – 1 млн грн, Черниговской – 1,5 млн грн.
Всего на капитальный ремонт дорог из спецфонда госбюджета будет потрачено 12,42 млн грн.

ИНТЕРФАКС-УКРАИНА / АЗАРОВ ТРЕБУЕТ ВЕРНУТЬ ДОКРИЗИСНЫЕ ОБЪЕМЫ ЖИЛИЩНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА


Премьер-министр Украины Николай Азаров ставит задачу перед правительством: вернуть докризисные объемы жилищного строительства.
"Я убежден, что строительство способно держать нашу экономику на плаву в период, когда сбыт украинских товаров за границу затруднен. Поэтому ставлю задачу: вернуть докризисные объемы жилищного строительства, которые составляли более 10 млн кв. м в год", - сказал он, открывая заседание правительства в среду.
Премьер считает, что также должно быть построено и модернизировано более 1 тыс. объектов инфраструктуры.

КМУ / Вступне слово Прем'єр-міністра України Миколи Азарова на засіданні Уряду 22 лютого 2012 року


Шановні колеги!
Шановні запрошені!

Хочу звернути вашу увагу на те, що за наявності бажання, можна знаходити компроміс навіть з дуже спірних, резонансних проблем.
Учора ми підбили підсумки громадської розробки законопроекту «Про вищу освіту». Робоча група з ректорів, експертів, студентів, представників громадських організацій знайшла більш успішну концепцію якісного оновлення вищої освіти. Їм вдалося створити новий законопроект, який схвалюють практично всі, хто учиться і викладає. І який дає державі можливість отримати сучасну, конкурентну систему вищої освіти, орієнтованої на потреби економіки.
Найбільше порадувало, що один із учасників обговорення сказав: «Насправді ми починали з суцільної недовіри один до одного і з непримиренних протиріч, а сьогодні ми всі - друзі і однодумці».
Ось це - нормально. Треба слухати не тільки себе і своїх, але й опонентів. Враховувати різні думки. І тоді творчий потенціал наших людей розкриється так, що ми отримаємо найкращі рішення. І не будемо витрачати енергію на протести і протистояння. Мета у нас одна: в кожній сфері справедливо і розумно підвищувати якість життя людей.
Тому я попросив робочу групу протягом двох тижнів доопрацювати цей консолідований законопроект і подати в Уряд. Доручаю Секретаріату Кабінету Міністрів юридично і технічно виправити законопроект «Про вищу освіту», ні в якому разі не спотворюючи його основні положення і зміст. І тоді ми розглянемо цей законопроект на засіданні Уряду.
Шановні члени Кабінету Міністрів!
Сьогодні ми заслухаємо інформацію про виконання Державної програми розвитку внутрішнього виробництва Міністерством регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства і Міністерством інфраструктури.
Галузі, роботу яких ми сьогодні проаналізуємо, є основними споживачами вітчизняного металу, виробів хімічної промисловості, будівельних матеріалів, різноманітного обладнання та деревини. Це великий власний ринок, який Уряд буде всіляко підтримувати і нарощувати.
Я взагалі переконаний, що, наприклад, будівництво здатне «тримати на плаву» нашу економіку в періоди, коли збут українських товарів за кордоном ускладнений.
Тому ми ставимо завдання повернути докризові обсяги житлового будівництва – понад 10 мільйонів квадратних метрів на рік, збудувати і модернізувати понад тисячу об’єктів інфраструктури.
Ми повинні повністю перейти на вітчизняні матеріали. Виробнича програма на десять років – хібаце не привабливо для бізнесу? Хіба не можна на цій основі уже зараз складати виробничі плани і почати випускати всі матеріали і конструкції, які потрібні?
Можна і треба, колеги. Щоб не виходило так, як на будівництві запорізького мосту. Уряд вкладає гроші, а виконавці замовляють металоконструкції у Воронежі. При тому, що у Запоріжжі стоїть завод, здатний саме такі конструкції випускати. Що ж це таке? Нагадаю: про те, що з 2012 року будемо використовувати виключно вітчизняні конструкції.
І взагалі: на певний період нам треба дотримуватися правила, що за бюджетні кошти не можна закуповувати імпортні вироби, якщо є вітчизняні аналоги або ж замовлення можна розмістити навітчизняному виробництві. Кожна копійка платників податків повинна працювати в першу чергу на вітчизняного виробника. Доручаю Міністерству економічного розвитку і торгівлі максимально використовувати можливості закону про державні закупівля для підтримки вітчизняного виробництва.
А яка величезна, багаторічна програма заміни тепломереж і водогонів, модернізації котелень, утеплення будинків! Це все треба робити. Безумовно. По всій країні потрібні ремонти, модернізація, заміна прогнилого. Скільки нам тисяч кілометрів магістралей треба замінити, Анатолію Михайловичу?
Тільки питання: з яких матеріалів все це буде робитися?
А це зайнятість для тисяч наших людей. Те ж стосується систем утеплення будинків. Є у нас вітчизняні системи? Яка їх частка на ринку?
Це ж практично конвеєр, тому що у нас приблизно 80% жилого фонду потребує утеплення, а нові будинки треба робити тільки теплоефективними.
Я хочу в цілому спитати: що робить профільне міністерство для заохочення будівельного комплексу використовувати вітчизняні матеріали? Дайте, будь ласка, в доповіді відповідь на це питання.
Далі. Минулого року на 30% виріс імпорт цементу, розчинів будівельних та бетонів. З якого це дива? Треба припиняти таке безперспективне, бездумне фінансування робочих місць за кордоном.
Удвічі виріс імпорт деревоволокнистих плит. Виходить, ми експортуємо необроблені лісоматеріали, колоди, а нам повертають столярні будівельні деталі, меблі і навіть нашу ж тирсу - у вигляді готових плит. Хто ж так хазяйнує? Шановні колеги, все це не космічні технології. Їх треба швидко запровадити в Україні.
Я хочу, щоб сьогодні, під час аналізу роботи наших міністерств, члени Уряду зосередились на тому, які стимули треба створити і які ресурси надати, щоб повністю переорієнтувати наше будівництво та інфраструктуру на українські матеріали і обладнання. Звичайно, процес має бути зваженим і поступовим. Але ситуацію треба перевернути: завозити не товари, а технології, фінансувати не іноземних робітників, а українських.
Дякую за увагу.

Глава держави: Ми повинні створити ефективну систему захисту споживача від недоброякісної продукції


Президент України Віктор Янукович наголошує на необхідності жорсткого контролю та відповідальності за якість харчів, що виробляються та імпортуються. В Україні потрібно створити ефективну систему захисту споживача від недоброякісної продукції, заявив Глава держави на засіданні Ради регіонів.
«Якісне продовольство і високі стандарти продуктів харчування – це умова якісного споживання, це здоров'я наших дітей, наших родин. І нарешті, це складова позитивного іміджу нашої держави як виробника продовольчих товарів на світовому ринку», - сказав Глава держави.
Водночас, констатував Президент, внаслідок зростання зловживань, пов’язаних із фальсифікацією продукції, проблема захисту прав споживачів набуває критичного значення.
«Факти фальсифікації продукції українського виробництва ставлять під загрозу також доступ української продукції на ринки, і, безумовно, псують наш міжнародний імідж. Вважаю, за таких умов держава не може стояти осторонь», - наголосив В.Янукович.
Сьогодні, переконаний Президент, потрібні злагоджені дії щодо забезпечення реальної відповідальності як продавця, так і виробника чи імпортера за постачання недоброякісної продукції як з боку центральних контролюючих органів, так і з боку регіональної влади.
«Ми повинні створити таку систему, за якої громадянин нашої держави, незважаючи на місце проживання – місто чи село, матиме змогу скористатися всіма можливими нормами захисту власних інтересів як споживача», - переконаний Віктор Янукович.

ИНТЕРФАКС-УКРАИНА / "ВОЛЫНЬ-ЦЕМЕНТ" ЗАВЕРШИЛ 2011Г С ЧИСТОЙ ПРИБЫЛЬЮ В 18,5 МЛН ГРН


ПАО "Волынь-Цемент" (Здолбунов Ривненской обл.), входящее в группу Dyckerhoff AG (Германия), завершило 2011 год с чистой прибылью в 18,538 млн грн против чистого убытка за 2010 год в размере 35,323 млн грн.

Согласно сообщению предприятия в прессе, акционеры утвердят его финотчет за прошлый год на ежегодном годовом общем собрании 1 марта 2012 года.

По данным компании, ее долгосрочные обязательства в 2011 году выросли на 2,4% – до 628,181 млн грн, текущие обязательства – на 16,6%, до 126,854 млн грн.

Нераспределенная прибыль компании в 2011 году увеличилась на 5% - до 385,98 млн грн. Активы компании в 2011 году выросли на 4,6% - до 1,172 млрд грн.

Уставный капитал ПАО "Волынь-Цемент" на конец 2011 года составил 1,402 млн грн.

ПАО "Волынь-Цемент" (бывший Здолбуновский цементно-шиферный комбинат) основано в 2001 году. Проектная мощность завода рассчитана на производство 2 млн тонн цемента в год.

Dyckerhoff Aktiengesellschaft принадлежит 98,3208% акций ПАО "Волынь-Цемент".

В Украине в группу Dyckerhoff AG, кроме ПАО "Волынь-Цемент" входят также крупнейший цементный завод на юге Украины ПАО "ЮГцемент" (Ольшанское Николаевской обл.) и ОАО "Киевцемент" (Киев), которое занимается реализацией продукции "Волынь-цемент", а также упаковкой ее в мешки.

Dyckerhoff AG является членом Группы Buzzi Unicem, объединяющей предприятия по производству цемента, бетона, песка, щебня и др. Основным видом деятельности Dyckerhoff AG является производство цемента, которых производится на собственных предприятиях в Германии, США, Люксембурге, Чехии, Польше, России и Украине.

ИНТЕРФАКС-УКРАИНА / ПРОМПРОИЗВОДСТВО В УКРАИНЕ В ЯНВАРЕ-2012 ВЫРОСЛО НА 2% К ЯНВАРЮ-2011 – ГОССТАТ


Промышленное производство в Украине в январе 2012 года выросло на 2% по сравнению с январем 2011 года, тогда как месяцем ранее в украинской промышленности был зафиксирован первый с октября 2009 года спад, составивший 0,5%.
Как сообщила Государственная служба статистики в четверг, по сравнению с декабрем 2011 года объем промпроизводства в январе упал на 12,7%, что является традиционным сезонным снижением.
В то же время Госстат напомнил, что в январе-2011 рост промпроизводства по сравнению с январем-2010 был существенно выше – 10%.
По данным статистического ведомства, наибольший рост в январе был зафиксирован в машиностроении – 11,7%, в том числе в производстве транспортных средств и оборудования – 26%.
Рост в деревообработке составил 3,5%, в добывающей промышленности, производстве и распределении электроэнергии, газа и воды - 3,4%, в химии и нефтехимии – 1,9%.
В то же время Госстат зафиксировал спад в легкой промышленности – 12,1%, целлюлозно-бумажном производстве и издательской деятельности – 5,2%, производстве другой неметаллической минеральной продукции (стройматериалов) – 3,5%, кокса и продуктов нефтепереработки – 2,2%, пищевой промышленности – 1,9%, металлургии – 1,6%.
Как сообщалось, рост промышленного производства в Украине в 2011 году замедлился до 7,3% с 11,2% в 2010 году.

Госкомстат / ОБЪЕМЫ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ, ВЫПОЛНЕННЫХ В УКРАИНЕ В ЯНВАРЕ 2012 Г. ПО РЕГИОНАМ

ИНТЕРФАКС-УКРАИНА / "ЮГЦЕМЕНТ" В 2011Г СОКРАТИЛ ЧИСТЫЙ УБЫТОК ПОЧТИ ВТРОЕ


ПАО "ЮГцемент" (Ольшанское Николаевской обл.), входящее в группу Dyckerhoff Zement (Германия), в 2011 году сократило чистый убыток в 2,9 раза по сравнению с 2010 годом – до 5,656 млн грн.
Согласно официальной информации компании к повестке дня годового собрания акционеров, назначенного на 22 февраля текущего года, ее нераспределенная прибыль в 2011 году сократилась на 2,9% - до 188,953 млн грн.
Долгосрочные обязательства "ЮГцемента" в 2011 году уменьшились на 2,6% - до 433,5 млн грн, тогда как текущие обязательства увеличились – на 19,3%, до 99,038 млн грн.
Активы предприятия в 2011 году увеличились на 0,2% - до 836,498 млн грн.
К концу 2011 года на предприятии "ЮГцмент" работало 538 человек, тогда как на конец 2010 года – 536 человек.
Уставный капитал ПАО "ЮГцемент" в 2011 году не изменился и остался на уровне 6,237 млн грн.
Как сообщалось, ПАО "ЮГцемент" в 2010 году сократило чистый убыток на 45,7% по сравнению с 2009 годом – до 16,6 млн грн. Чистый доход компании в 2010 году увеличился на 9,4% - до 383,107 млн грн.
ПАО "ЮГцемент" (бывший Ольшанский цементный завод) – крупнейший цементный завод на юге Украины с проектной мощностью более чем 1,25 млн тонн цемента в год. В 2000 году контрольный пакет акций "ЮГцемента" приобрела всемирно известная промышленная группа Dyckerhoff AG.
В Украине в группу Dyckerhoff AG, кроме ПАО "ЮГцемент", входят также и ПАО "Волынь-Цемент" (Здолбунов Ривненской обл.) и ОАО "Киевцемент" (Киев), которое занимается реализацией продукции "Волынь-цемент", а также упаковкой ее в мешки.
Dyckerhoff AG является членом Группы Buzzi Unicem, объединяющей предприятия по производству цемента, бетона, песка, щебня и др. Основным видом деятельности Dyckerhoff AG является производство цемента, которых производится на собственных предприятиях в Германии, США, Люксембурге, Чехии, Польше, России и Украине.

ИНТЕРФАКС-УКРАИНА / РОСТ ПРОИЗВОДСТВА ЦЕМЕНТА В УКРАИНЕ В ЯНВАРЕ 2012Г ЗАМЕДЛИЛСЯ ДО 33,4%– ГОССТАТ


Производство цемента в Украине в январе 2012 года увеличилось на 33,4% по сравнению с январем 2011 года – до 344 тыс. тонн, тогда как в декабре 2011 года рост составлял 43% к декабрю 2010 года, сообщила Государственная служба статистики в четверг.
По данным Госстата, по сравнению с декабрем 2011 года производство цемента упало на 31,6%.
Как сообщалось, рост производства цемента в Украине в январе 2011 года по сравнению с январем 2010 года был существенно выше - вдвое.
По данным Госстата, в 2011 году в Украине было произведено 10,515 млн тонн цемента, что на 11,2% превысило показатель 2010 года, тогда как в последний раз рост производства цемента отмечался в 2007 году на уровне 9,1% к 2006 году.
Ранее исполнительный директор ассоциации "Укрцемент" Петр Лопатьев прогнозировал рост производства цемента в Украине в 2012 году на уровне максимум на 4% по сравнению с 2010 годом – до 10,9 млн тонн. При этом П.Лопатьев не исключил, что опасения по поводу снижения строительной активности в стране могут привести к снижению объемов производства по итогам текущего года.

ИНТЕРФАКС-УКРАИНА / ОБЪЕМ ВЫПОЛНЕННЫХ В УКРАИНЕ СТРОЙРАБОТ В ЯНВАРЕ-2012 ВОЗРОС НА 2,5% - ГОССТАТ


Объем выполненных в Украине строительных работ в январе 2012 года увеличился на 2,5% по сравнению с январем 2011 года – до 2,632 млрд грн, тогда как в январе 2011 года рост составлял 6,4% к январю 2010 года, сообщила Государственная служба статистики в четверг.
Согласно статданным, в январе 2011 года был зафиксирован рост объемов стройработ, в частности, в строительстве зданий и сооружений на 3,4% (до 1,985 млрд грн), подготовки строительных участков – на 1,5% (до 354,4 млн грн), аренде строительной техники – на 89% (до 5,5 млн грн).
При этом сокращение объемов выполненных стройработ в январе-2012 зафиксировано в сфере завершения строительства – на 19,7% (до 9,3 млн грн) и при установке инженерного оборудования зданий и сооружений – на 1,7% (до 278 млн грн).
По данным Госстата, в январе 2012 года на работы по новому строительству, реконструкции и техническому переоснащению приходилось 82,3% общегосударственного объема, по капитальному ремонту – 11,1%, текущему ремонту – 6,6%.
Более всего возросли в январе 2012 года объемы строительных работ в Черновицкой (в 2,3 раза, до 38,5 млн грн), Тернопольской (на 42,1%, до 25,8 млн грн), Николаевской (на 29,1%, до 62,9 млн грн) и Днепропетровской (на 29%, до 295,7 млн грн).
Снижение объемов стройработ в январе текущего года наблюдалось в 13 областях и Севастополе, при этом наибольшее снижение зафиксировано в Ривненской (на 47,3%, до 20,9 млн грн) и Черниговской (на 30,2%, до 12,2 млн грн) областях.
При этом на Киев в январе-2012 пришлось 25,5%, или 671,2 млн грн, всего объема выполненных в Украине строительных работ.
Как сообщалось со ссылкой на Госстат, объем выполненных в Украине строительных работ в 2011 году увеличился на 11,1% по сравнению с 2010 годом - до 60,454 млрд грн, тогда как в 2010 году снижение составляло 5,4% к 2009 году.

УИНТЕРФАКС-УКРАИНА / УКРАИНСКИЕ ЗАВОДЫ ЗА 11 МЕС. 2011Г УВЕЛИЧИЛИ ПРОДАЖИ ЦЕМЕНТА НА 10,8% - "УКРЦЕМЕНТ"


Цементные заводы Украины в январе-ноябре 2011 года увеличили продажи цемента на 10,8% по сравнению с аналогичным периодом 2010 года - до 9,838 млн тонн, сообщается в пресс-релизе ассоциации "Укрцемент".
При этом в ноябре-2011 было продано 752,6 тыс. тонн цемента, что на 2,8% меньше показателя ноября-2010.
Согласно сообщению, экспорт цемента за 11 месяцев прошлого года составил 1,7% от общего объема реализации.
По данным ассоциации, крупнейшим потребителем цемента на внутреннем рынке по итогам января-ноября 2011 года остается северный регион страны, где реализовано 25,3% продукции. Доля потребления цемента в западном регионе составила 23,8%, южном – 19,2%, восточном – 16,6%, центральном – 15,1%.
Согласно сообщению "Укрцемента", цементные заводы Украины в январе-ноябре 2011 года увеличили производство цемента на 12,5% по сравнению с аналогичным периодом 2010 года – до 10,01 млн тонн, клинкера – на 32,4%, до 7,055 млн тонн.
Ранее исполнительный директор ассоциации "Укрцемент" Петр Лопатьев прогнозировал рост производства цемента в Украине в 2012 году на уровне максимум на 4% по сравнению с 2010 годом – до 10,9 млн тонн. При этом П.Лопатьев не исключил, что опасения по поводу снижения строительной активности в стране могут привести к снижению объемов производства по итогам текущего года

ИНТЕРФАКС-УКРАИНА / АССОЦИАЦИЯ "УКРЦЕМЕНТ" ИЗУЧАЕТ ВОЗМОЖНОСТЬ ВХОЖДЕНИЯ В ЕВРОПЕЙСКУЮ АССОЦИАЦИЮ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ ЦЕМЕНТА CEMBUREAU


Делегация ассоциации "Укрцемент" посетила с рабочим визитом европейскую ассоциацию производителей цемента Cembureau (Брюссель, Бельгия), в ходе которого обсуждались, в частности, условия вступления в Cembureau, сообщил агентству "Интерфакс-Украина" исполнительный директор "Укрцемента" Петр Лопатьев.
В состав украинской делегации вошли председатель "Укрцемента" Мигел Машаду, П.Лопатьев и генеральный директор "Дикергофф Украина" Паоло Зелана.
"Мы изучаем возможность вступления в европейскую ассоциацию производителей цемента Cembureau. Это даст нам доступ к наилучшим технологиям, стандартам", - сообщил П.Лопатьев.
При этом П.Лопатьев отметил, что для полноправного членства в Cembureau необходимо сперва приобрести статус наблюдателя, а потом – кандидата и ассоциированного члена.
В ходе визита украинская делегация обсуждала с руководителем Cembureau Жан-Мари Шанделе (Jean-Marie Chandelle) вопросы стандартизации, технической документации, принципы ведения статистической отчетности и модернизации производства, использования новейших научно-технических достижений в цементной промышленности.
Согласно данным официального сайта Cembureau, ее полноправными членами выступают национальные цементные ассоциации и цементные компании ЕС (за исключением Кипра, Мальты и Словакии), а также Норвегии, Швейцарии и Турции. Хорватия является ассоциированным членом Cembureau.
Ассоциация "Укрцемент" создана в январе 2004 года путем реорганизации Украинского концерна предприятий и организаций цементной и асбестоцементной промышленности "Укрцемент" и стала его правопреемницей. Членами ассоциации выступают крупнейшие цементные заводы отрасли.

ИНТЕРФАКС-УКРАИНА / УКРАИНА В 2011 Г. УВЕЛИЧИЛА ОТРИЦАТЕЛЬНОЕ САЛЬДО ВНЕШНЕЙ ТОРГОВЛИ ТОВАРАМИ НА 52% - ГОССТАТОтрицательное сальдо внешней торговли Украины товарами по итогам 2011 года составило $14,197 млрд, что на 52,1% больше, чем в 2010 году ($9,337 млрд), сообщила Государственная служба статистика в среду.
Согласно ее данным, экспорт товаров из Украины в 2011 году возрос на 33,1% - до 68,41$ млрд, импорт – на 36%, до $82,607 млрд.
Коэффициент покрытия экспортом импорта в 2011 году составил 0,83 , тогда как в 2010 году – 0,85.
Внешнеторговые операции Украина осуществляла с партнерами из 222 стран мира.
Объемы экспортных поставок в страны СНГ составили – 38,3% общего объема экспорта, Европы – 27% (в том числе ЕС – 26,3%), Азии – 25,9%, Африки – 4,9%, Америки – 3,7%.
Наибольшие объемы экспортных поставок осуществлялись в Российскую Федерацию – 29% общего объема экспорта товаров из Украины, Турцию - 5,5%, Италию – 4,4%, Польшу – 4,1%, Индию – 3,3%, Китай – 3,2% и Белоруссию – 2,8%.
Увеличился экспорт товаров во все основные страны-партнеры: Китай – на 65,6%, Индию – на 58,9%, Польшу - на 56,3%, РФ - на 47,6%, Италию на 26% и Турцию - на 24%.
В общем объеме экспорта товаров в 2011 году по сравнению с 2010 годом увеличилась доля энергетических материалов, нефти и продуктов ее перегонки – с 7,1% до 8,3%, руд и концентратов железных – с 4,8% до 5,5%, железнодорожных локомотивов – с 4,7% до 5,6%, зерновых культур – с 4,8 до 5,3%, изделий из черных металлов – с 3,9% до 4,2%, удобрений – с 1,8% до 2,7%, продуктов неорганической химии – с 2,2% до 2,6%.
При этом уменьшилась доля черных металлов с 28,4% до 27%, механических машин – с 6,1% до 5,2%, электрических машин - с 4,9% до 4,4%.
Импорт из стран СНГ составил 45% общего объема, Европы – 32,8% (в том числе из стран ЕС – 31,2%), Азии – 16,1%, Америки –4,7%, Африки – 1,1%, Австралии и Океании – 0,2%.
Наибольшие импортные поступления в Украину осуществлялись из Российской Федерации –35,3%, Германии – 8,3%, Китая – 7,6%, Белоруссии – 5,1%, Польши – 3,9%, США – 3,1%, Италии – 2,4%.
Выросли по сравнению с 2010 годом импортные поставки из Белоруссии (на 64%), Германии (на 49,1%), США (на 46,7%), Италии (на 44,3%), Китая (на 33,3%), РФ (на 31,2%), Польши (на 14,1%).
В общем объеме импорта товаров увеличилась доля энергетических материалов, нефти и продуктов ее перегонки – с 32,3% до 34,6%, механических машин – с 7,5% до 8,6%, электрических машин - с 5,9% до 6,9%, наземных транспортных средств, кроме железнодорожных, – с 5,5% до 6,6%.
Уменьшилась доля пластмасс, полимерных материалов – с 4,7% до 4,1%, фармацевтической продукции – с 4,1% до 3,5%, бумаги и картона – с 2,4% до 1,9%.
В 2011 году экспорт давальческого сырья составил $105,7 млн, что на 74,1% больше по сравнению с 2010 годом.
В то же время в Украину за минувший год импортировано готовой продукции, изготовленной из давальческого сырья, на $84 млн, что на 60,7% больше объемов 2010 года
В Украину в минувшем году увеличились поступления иностранного давальческого сырья, составив $4701,9 млн, что на 49,2% больше, чем в 2010 году. Объем экспорта готовой продукции, изготовленной из импортного давальческого сырья, составил $6314,2 млн, что на 64,8% больше, чем в 2010 году.
Бартерные (товарообменные) операции в 2011 году составили в экспорте $0,7 млн, в импорте - $1 млн.
Как сообщил Госстат, в декабре 2011 года экспорт товаров увеличился по сравнению с декабрем 2010 года на 22,4% и составил $6474,3 млн, импорт - на 18,7%, до $7890,1 млн. Отрицательное сальдо в декабре 2011 года составило $1415,8 млн (в декабре 2010 года - $1355,1 млн).

ИНТЕРФАКС-УКРАИНА / ОТРИЦАТЕЛЬНОЕ САЛЬДО ВНЕШНЕЙ ТОРГОВЛИ УКРАИНЫ В 2011 Г. ВОЗРОСЛО В 2,2 РАЗА


Отрицательное сальдо внешней торговли Украины товарами и услуги в 2011 году составило $6,75 млрд, что в 2,2 раза или на $3,72 млрд больше, чем в 2010 году, сообщила Государственная служба статистики (Госстат) в среду.
Согласно ее данным, экспорт за минувший год возрос на 30%, или на $18,94 млрд -- до $82,11 млрд, тогда как импорт – на 34,2%, до $88,85 млрд.
Госстат уточняет, что отрицательное сальдо внешней торговли товарами в 2011 году приросло на 52,1%, или на $4,86 млрд - до $14,2 млрд.
При этом экспорт товаров увеличился на 33,1%, или на $17 млрд - до $68,41 млрд, тогда как импорт – на 36%, или на $21,86 млрд, до $82,61 млрд.
Положительное сальдо внешней торговли услугами в 2011 году возросло на 18%, или на $1,14 млрд - до $7,45 млрд.
Экспорт услуг увеличился на 16,5%, или на $1,94 млрд - до $13,7 млрд, тогда как импорт – на 14,7%, или на $0,8 млрд, до $6,25 млрд.

Госстат / ГЕОГРАФИЧЕСКАЯ СТРУКТУРА ВНЕШНЕЙ ТОРГОВЛИ УКРАИНЫ ТОВАРАМИ ЗА 2011 ГОД

Госстат / ОБЪЕМ ВВЕДЕННОГО ЖИЛЬЯ ПО РЕГИОНАМ В 2011Г

ИНТЕРФАКС-УКРАИНА / МИНРЕГИОНСТРОЙ ПОВЫСИЛ НА 288 ГРН ОПОСРЕДОВАННУЮ СТОИМОСТЬ СТРОИТЕЛЬСТВА ЖИЛЬЯ В УКРАИНЕ - ДО 4862 ГРН/КВ.М


Министерство регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства (Минрегионстрой) утвердило показатель опосредованной стоимости строительства 1 кв. м жилья в Украине с 1 января 2012 года на уровне 4862 грн/кв. м, что на 6,3% выше аналогичного показателя на 1 июля 2011 года (4574 грн/кв.м).
Такое решение закреплено приказом Минрегионстроя №52 от 10 февраля 2012 года, согласно которому утратил силу приказ ведомства №56 от 4 февраля 2009 года, устанавливающий опосредованную стоимость строительства жилья в Украине на 1 января 2009 года в размере 4,29 тыс. грн/кв.м.
Согласно новому приказу, для Киева максимальное значение опосредованной стоимости строительства жилья с 1 января текущего года установлено на уровне 5649 грн/кв. м (на 1 июля 2010 года - 5108 грн/кв.м).
Кроме того, среди регионов самые высокие показатели опосредованной стоимости строительства установлены в Севастополе –5112 грн/кв. м (1 июля 2011 года - 4891 грн/кв.м) и АРК – 5175 грн/кв. м (1 июля 2011 года - 4791 грн/кв. м).
Показатели опосредованной стоимости строительства применяются при определении объемов государственных инвестиций, направляемых на строительство жилья, а также размера льготных кредитов, предоставляемых отдельным категориям граждан в соответствии с законодательством.

Показатели опосредованной стоимости строительства жилья в Украине на 1 января 2012 г. (таб.,скачать)

ИНТЕРФАКС-УКРАИНА / БЮДЖЕТНОЕ ФИНАНСИРОВАНИЕ В 2012Г РАССЧИТЫВАЮТ ПОЛУЧИТЬ 238 ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНЫХ ПРОЕКТОВ


Бюджетное финансирование по государственной целевой экономической программе энергоэффективности на 2010-2015гг в текущем году рассчитывают получить 238 проектов-претендентов общей стоимостью 1,02 млрд грн в 12 регионах Украины.
Соответствующий перечень проектов по программе энергоэффективности Госагентства Украины по энергоэффективности и энергосбережению (Госэнергоэффективности, ранее - НАЭР) обнародован на веб-сайте Министерства регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства.
Согласно документу, наибольшее количество энергоэффективных проектов сосредоточено в направлении возобновляемых и альтернативных источников энергии (118 проектов – 293,5 млн грн), тепловых насосов (53 проекта – 195,5 млн грн) и санации зданий (26 проектов – 175,9 млн грн).
Далее следуют: внедрение когенерационных установок (23 проекта – 322,6 млн грн) и электрической теплоаккумуляции (18 проектов – 37,2 млн грн).
Согласно перечню, проекты-претенденты Киева рассчитывают в 2012 году на бюджетное финансирование в 215,3 млн грн; Одесской области – 213 млн грн; Херсонской – 141,3 млн грн; Житомирской – 125,2 млн грн; Донецкой – 78,7 млн грн; Ивано-Франковской – 68,1 млн грн; Хмельницкой – 61,4 млн грн; Запорожской – 37,2 млн грн; Ривненской – 14,9 млн грн; Тернопольской области - 5,8 млн грн; АРК и Севастополь – 43,3 млн грн и 20,2 млн грн соответственно.
Как сообщалось, Украина в 2012 году планирует направить 817 млн грн на финансирование среднесрочной государственной целевой экономической программы энергоэффеективности и развития производства энергоносителей из возобновляемых источников энергии и альтернативных видов топлива.
По словам главы Госэнергоэффективности Николая Пашкевича, уточненные финансовые параметры госпрограммы утверждены украинским правительством на заседании 25 января.
Н.Пашкевич также сообщал, что на перевод котельных с природного газа на другие виды топлива и внедрение когенерационных технологий в текущем году планируется выделить 432 млн грн; на строительство и реконструкцию электросетей к объектам, производящим электроэнергию из альтернативных источников, для присоединения их к объединенной энергосистеме страны – 329 млн грн; на проведение санации объектов социальной сферы (больниц и учебных заведений) – 30 млн грн; на научные исследования – 22 млн грн; на популяризацию энергоэффективности – 4 млн грн.
По словам Н.Пашкевича, 310 млн грн будут выделены Фондом восточно-европейского партнерства по энергоэффективности и окружающей среде (ESP). Остальные средства будут выделены из государственного бюджета.

Госстат / Индексы цен на СМР по видам экономдеятельности и по типам зданий и сооружений в октябре- декабре 2011г (в % к декабрю 2010г)

ИНТЕРФАКС-УКРАИНА / ЦЕНЫ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ В УКРАИНЕ В ЯНВАРЕ СНИЗИЛИСЬ НА 0,8% - ГОССТАТ


Цены в промышленности Украины в январе 2012 года снизились на 0,8% к предыдущему месяцу, в том числе в добывающей промышленности - на 4,9%, в перерабатывающей – на 0,4%, сообщила Государственная служба статистики в понедельник.
В декабре 2011 года снижение цен производителей составляло 1,8%, в ноябре – рост на 0,6%.
При этом по сравнению с январем 2011 года цены производителей в январе текущего года возросли на 11,8%.
По данным Госстата, в добыче полезных ископаемых, кроме топливно-энергетических, цены в январе текущего года снизились на 11,8%, в том числе продукции предприятий по добыче железных руд - на 14%. В добыче топливно-энергетических полезных ископаемых цены выросли на 3,5%, в том числе на предприятиях по добыче нефти - на 5,7%.
В перерабатывающей промышленности больше всего (на 1,9-0,6%) сократились цены в химическом производстве, производстве транспортных средств и оборудования, кокса, продуктов нефтепереработки и металлургическом производстве.
В производстве пищевых продуктов, напитков и табачных изделий цены снизились на 0,1%, в том числе в производстве табачных изделий - на 3,2%, масла и животных жиров – на 0,8%, молочных продуктов – на 0,5%, макаронных изделий – на 0,3%, мукомольно-крупяных продуктов - на 0,2%. Вместе с этим в производстве чая, кофе и напитков произошло удорожание продукции на 3,2% и 0,8% соответственно.
В производстве и распределении электроэнергии, газа и воды тарифы повысились на 0,4%, при этом тарифы на теплоэнергию выросли на 0,8%, электроэнергию - на 0,4%.

ИНТЕРФАКС-УКРАИНА / СНИЖЕНИЕ ЦЕН В ПРОМЫШЛЕННОСТИ В ЯНВАРЕ ЗАМЕДЛИЛОСЬ ДО 0,8% - ГОССТАТ


Цены в промышленности Украины в январе 2012 года снизились на 0,8% к предыдущему месяцу, в том числе в добывающей промышленности - на 4,9%, в перерабатывающей – на 0,4%, сообщила Государственная служба статистики в понедельник.
В декабре 2011 года снижение цен производителей составляло 1,8%, в ноябре – рост на 0,6%.
При этом по сравнению с январем 2011 года цены производителей в январе текущего года возросли на 11,8%, тогда как в декабре в годовом измерении рост цен производителей составлял 14,2%.
По данным Госстата, в добыче полезных ископаемых, кроме топливно-энергетических, цены в январе текущего года снизились на 11,8%, в том числе продукции предприятий по добыче железных руд - на 14%. В добыче топливно-энергетических полезных ископаемых цены выросли на 3,5%, в том числе на предприятиях по добыче нефти - на 5,7%.
В перерабатывающей промышленности больше всего (на 1,9-0,6%) сократились цены в химическом производстве, производстве транспортных средств и оборудования, кокса, продуктов нефтепереработки и металлургическом производстве.
В производстве пищевых продуктов, напитков и табачных изделий цены снизились на 0,1%, в том числе в производстве табачных изделий - на 3,2%, масла и животных жиров – на 0,8%, молочных продуктов – на 0,5%, макаронных изделий – на 0,3%, мукомольно-крупяных продуктов - на 0,2%. Вместе с этим в производстве чая, кофе и напитков произошло удорожание продукции на 3,2% и 0,8% соответственно.
В производстве и распределении электроэнергии, газа и воды тарифы повысились на 0,4%, при этом тарифы на теплоэнергию выросли на 0,8%, электроэнергию - на 0,4%.

ИНТЕРФАКС-УКРАИНА / БАЗОВАЯ ИНФЛЯЦИЯ В УКРАИНЕ ПО ИТОГАМ ЯНВАРЯ-2012 ЗАМЕДЛИЛАСЬ ДО 6,6% – ГОССТАТ


Базовая инфляция в Украине в январе 2012 года составила 0%, а в годовом измерении она замедлилась до 6,6% с 6,9% по итогам декабря 2011 года, сообщила Государственная служба статистики во вторник.
Госстат уточняет, что в декабре 2011 года базовая инфляция замедлилась до 0,2% с 0,3% в ноябре и 0,6% в октябре.
Ведомство напоминает, что в январе 2011 года базовая инфляция равнялась 0,3%, а в годовом измерении – 7,3%.
В сентябре-2010 глава Национального банка Украины Владимир Стельмах сообщал, что показатель базовой инфляции является основным ориентиром для определения учетной ставки НБУ. В настоящее время учетная ставка удерживается на уровне 7,75%.
Базовая инфляция исключает краткосрочные неравномерные изменения цен под влиянием отдельных факторов, которые носят административный, событийный, а также сезонный характер. Преимущественно речь идет о ценовой динамике, которая не учитывает изменения цен на продовольствие и энергоносители.
Госстат начал расчет базовой инфляции в 2008 году. По итогам 2009 года базовая инфляция в Украине составила 14,9%, тогда как потребительские цены выросли на 12,3%. В 2010 году базовая инфляция составляла 7,9% при росте потребительских цен на 9,1%.
В 2011 году инфляция в Украине составила 4,6%, в том числе в декабре 0,2%. В январе 2012 года инфляция осталась на уровне 0,2%, а в годовом измерении замедлилась до 3,7%.

ИНТЕРФАКС-УКРАИНА / ИНФЛЯЦИЯ В УКРАИНЕ В ЯНВАРЕ СОХРАНИЛАСЬ НА УРОВНЕ 0,2% - ГОССТАТ


Инфляция в Украине в январе 2012 года составила 0,2%, что соответствует уровню декабря минувшего года, сообщила Государственная служба статистики в понедельник.
Согласно ее данным, в годовом измерении инфляция в январе замедлилась до 3,7% с 4,6% по итогам декабря.
Госстат уточняет, что на потребительском рынке в январе цены на продукты питания и безалкогольные напитки выросли на 0,2%. Более всего (на 3,6% и 2,4%) подорожали овощи и фрукты. На 0,7-0,2% выросли цены на говядину, кисломолочную продукцию, сыры, безалкогольные напитки, маргарин, масло, мясо птицы.
В то же время существенно (на 6,2%) снизились цены на яйца, на 2,4-1,5% подешевели сахар, рис, животные жиры и продукты переработки зерновых, на 0,3-0,1% - масло, свинина, рыба и продукты из рыбы.
Рост цен на алкогольные напитки и табачные изделия на 0,7% связан, главным образом, с подорожанием табачных изделий на 1,0%, отмечает Госстат.
Цены (тарифы) на жилье, воду, электроэнергию, газ и другие виды топлива повысились на 0,5%, в том числе плата за квартиру - на 3,0%, канализацию - на 1,7%, водоснабжение - на 1,3%, горячую воду, отопление - на 0,1%.
Рост цен на транспорт в целом на 0,2%, в первую очередь, обусловлен повышением стоимости перевозок пассажирским автодорожным транспортом на 0,7%. В то же время произошло снижение цен на авиационные перевозки (на 0,7%) и топливо и масла (на 0,3%).
Повышение цен в сфере образования на 0,3% Госстат связывает, прежде всего, с ростом платы за услуги учреждений дошкольного и начального образования на 1,2%.
Как сообщалось, инфляция в Украине в 2011 году замедлилась до 4,6% с 9,1% годом ранее и стала рекордно низкой с момента обретения независимости в 1991 году: ранее лучшим результатом был 6,1% по итогам 2001 года, помимо того в 2002 году была зафиксирована дефляция на 0,6%.
В последний месяц 2011 года рост потребительских цен ускорился до 0,2% с 0,1% в ноябре и 0% в октябре.
Правительство ожидает в 2012 году ускорение инфляции до 7,9%, и на этом прогнозе построен госбюджет этого года.

ИНТЕРФАКС-УКРАИНА / РОСТ ЦЕН НА СМР В УКРАИНЕ В 2011Г ЗАМЕДЛИЛСЯ ДО 18,6% - ГОССТАТ


Цены на строительно-монтажные работы (СМР) в Украине в декабре 2011 года выросли на 18,6% по сравнению с декабрем 2010 года, тогда как в 2010 году - на 18,9% к 2009 году, в 2009-м - на 8,6% к 2008 году, сообщила Государственная служба статистики.
По ее данным, в декабре-2011 по сравнению с предыдущим месяцем цены на СМР повысились на 2,6%, тогда как их рост в ноябре составлял 0,2% к октябрю.
По видам экономической деятельности наибольший рост цен на СМР по итогам 2011 года зафиксирован в перерабатывающей промышленности - 19,9%, наименьший - в сфере предоставления коммунальных и индивидуальных услуг, деятельности в сфере культуры и спорта (14,5%).
По видам зданий и сооружений наибольший рост цен на СМР в прошлом году отмечен в сфере транспортных сооружений (22,3%), наименьший – в сфере других инженерных сооружений (14%). Рост цен на СМР в сфере строительства жилых зданий в минувшем году составил 18,2% (в 2010-м – рост 16,6%), нежилых зданий – 18,8% (в 2010-м – рост 16,5%).

ИНТЕРФАКС-УКРАИНА / РОСТ ПРОИЗВОДСТВА ЦЕМЕНТА В УКРАИНЕ В 2012Г СОСТАВИТ МАКСИМУМ 4% - "УКРЦЕМЕНТ"


Производство цемента в Украине в 2012 году может вырасти максимум на 4% по сравнению с 2010 годом – до 10,9 млн тонн, прогнозирует исполнительный директор ассоциации "Укрцемент" Петр Лопатьев.
"Пока мы не видим предпосылок для существенного роста производства цемента в 2012 году. Уже завершено строительство крупных инфраструктурных объектов к Чемпионату Европы по футболу в 2012 году, отсутствуют заявления о строительстве новых масштабных объектов. Поэтому если мы выйдем на рост в пределах 0-4% по отношению к прошлому году, это будет хорошо", - сказал он агентству "Интерфакс-Украина".
В то же время П.Лопатьев не исключил, что опасения по поводу снижения строительной активности в стране могут привести к снижению объемов производства по итогам текущего года.
Как сообщалось со ссылкой на Государственную службу статистики, в Украине в 2011 году было произведено 10,515 млн тонн цемента, что на 11,2% превысило показатель 2010 года, тогда как в последний раз рост производства цемента отмечался в 2007 году на уровне 9,1% к 2006 году.
Снижение объемов производства цемента в Украине в 2010 году составляло 0,4% к 2009 году (9,46 млн тонн).
Ранее ассоциация "Укрцемент" прогнозировала увеличение общей мощности украинских предприятий по производству цемента к 2015 году на 30% по сравнению с существующей – до около 30 млн тонн цемента в год.

Госстат / Индексы цен на СМР по видам экономдеятельности и по типам зданий и сооружений в октябре- декабре 2011г (в % к декабрю 2010г)

ИНТЕРФАКС-УКРАИНА / РОСТ ЦЕН НА СМР В УКРАИНЕ В 2011Г ЗАМЕДЛИЛСЯ ДО 18,6% - ГОССТАТ


Цены на строительно-монтажные работы (СМР) в Украине в декабре 2011 года выросли на 18,6% по сравнению с декабрем 2010 года, тогда как в 2010 году - на 18,9% к 2009 году, в 2009-м - на 8,6% к 2008 году, сообщила Государственная служба статистики.
По ее данным, в декабре-2011 по сравнению с предыдущим месяцем цены на СМР повысились на 2,6%, тогда как их рост в ноябре составлял 0,2% к октябрю.
По видам экономической деятельности наибольший рост цен на СМР по итогам 2011 года зафиксирован в перерабатывающей промышленности - 19,9%, наименьший - в сфере предоставления коммунальных и индивидуальных услуг, деятельности в сфере культуры и спорта (14,5%).
По видам зданий и сооружений наибольший рост цен на СМР в прошлом году отмечен в сфере транспортных сооружений (22,3%), наименьший – в сфере других инженерных сооружений (14%). Рост цен на СМР в сфере строительства жилых зданий в минувшем году составил 18,2% (в 2010-м – рост 16,6%), нежилых зданий – 18,8% (в 2010-м – рост 16,5%).

ИНТЕРФАКС-УКРАИНА / ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ ЗАРАБОТАЛ НА РЕАЛИЗАЦИИ ФАЛЬСИФИКАТА ЦЕМЕНТА БОЛЕЕ 45 МЛН ГРН


Частный предприниматель, реализуя фальсификат марки цемента, получил прибыль свыше 45 млн грн, сообщила пресс-служба Государственной налоговой службы (ГНС) Украины в понедельник.
Предприниматель из Ривненской области, привлекая к своему бизнесу еще несколько предпринимателей, закупал за наличные у предприятий Хмельницкой и Львовской областей навальный цемент марки "400", а продавал его уже под маркой "500".
Подпольщики фасовали купленный цемент в контрафактные бумажные мешки, которые изготавливались на заказ на предприятии Львовской области с незаконным использованием товарного знака "марка 500" предприятия-производителя Хмельницкой области.
В сообщении отмечено, что во время проверки на подконтрольных предпринимателям цехах изъято более 4 тыс. бумажных мешков с маркой "500", наполненных сыпучим веществом, общим весом 205 тонн на сумму 174,3 тыс. грн, а также 300 тыс. грн наличных.
В отношении данного предпринимателя возбуждено уголовное дело.

ИНТЕРФАКС-УКРАИНА / ВВП УКРАИНЫ В 2011 Г. ВОЗРОС НА 5,2%, В IV КВ.2011 – НА 4,6% -- ГОССТАТ


Рост реального валового внутреннего продукта (ВВП) Украины в 2011 году ускорился до 5,2% по сравнению с 4,2% в 2010 году, такую оперативную оценку сообщила Государственная служба статистики в понедельник.
Госстат уточнил, что в четвертом квартале минувшего года темп роста по сравнению с аналогичным периодом позапрошлого года замедлился до 4,6% с 6,6% в третьем квартале.
Госслужба добавляет, что по сравнению с третьим кварталом 2011 года с учетом сезонного фактора рост ВВП в четвертом квартале был равен 0,6%.
По его оперативным данным, номинальный ВВП за 2011 год составил 1314 млрд грн по сравнению с 1095 млрд грн в 2010 году.
ВВП Украины по итогам 2011 года составил 69,3% уровня ВВП 1990 года по сравнению с 65,8% по итогам 2010 года и 63,3% - по итогам 2009 года. Но это все еще ниже 74,2%, на которые страна вышла в докризисном 2008 году.
Правительство заложило в госбюджет-2012 прогноз роста реального ВВП на 3,9%, а номинального – до 1500 млрд грн, однако рассчитывает удержать его динамику на уровне 5-6%.

ИНТЕРФАКС-УКРАИНА / ЦЕМЕНТОБЕТОННЫЕ ДОРОГИ В ПЕРСПЕКТИВЕ ЭКОНОМЯТ 40-60% СРЕДСТВ, ИХ СТРОИТЕЛЬСТВО ПОДДЕРЖИТ ОТЕЧЕСТВЕННЫХ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ - МНЕНИЕ


Строительство в Украине дорог из цементобетона позволит наладить замкнутый цикл производства и поддержать отечественных производителей стройматериалов, а реальная экономия при длительной эксплуатации таких дорог составляет 40-60%.
Такое мнение директора компании "СпецБудБетон" (Киев), входящей в корпорацию "Альтис-Холдинг", Вячеслава Португальского приводится в пресс-релизе Конфедерации строителей Украины.
"Развитие дорожного строительства по технологии цементобетона могло бы помочь наладить замкнутый цикл производства в нашей стране и давать средства отечественным производителям, поскольку все основные компоненты – цемент, щебень, песок и технологические добавки - производятся в Украине", - полагает эксперт.
Директор "СпецБудБетона" аргументирует совою позицию тем, что битум, который является основным сырьем для строительства автомобильных дорог и не производится в Украине, дорожные службы вынуждены закупать в России и Беларуси.
Эксперт также отмечает некорректность сравнения в расчетах стоимости строительства дорог с применение цементобетона, когда принимается во внимание "максимальный конструктив" для цементобетона и минимальный для асфальтобетона. "Если подойти к просчету комплексно, то реальная экономия при длительной эксплуатации цементобетонных дорог составляет 40-60%", считает В.Португальский.
По словам директора "СпецБудБетона", не учитываются также сроки эксплуатации и текущие ремонты дорожного полотна цементобетонного и асфальтового покрытия.
Перестройка с использованием цементобетона полос разгона и торможения на основных трассах должна стать на сегодняшний день основной задачей в части внедрения технологии строительства автодорог из цементобетона, считает эксперт. Далее, по словам В.Португальского, можно приступить к строительству из цементобетона крайних полос для движения грузового транспорта, что продлит срок эксплуатации автодорог в целом.
Конфедерации строителей Украины объединяет три крупнейшие в Украине стройорганизации – Украинскую будивельную ассоциацию, Строительную палату Украины и ассоциацию "Всеукраинский союз производителей строительных материалов и изделий".

ИНТЕРФАКС-УКРАИНА / ПРОФИЛЬНАЯ АССОЦИАЦИЯ ПРОСИТ ПОНИЗИТЬ КОЭФФИЦИЕНТ К ТАРИФАМ НА АРЕНДУ Ж/Д ВАГОНОВ ДЛЯ ПЕРЕВОЗКИ ЭКСПОРТНЫХ СТРОЙМАТЕРИАЛОВ


Ассоциация "Всеукраинский союз производителей строительных материалов и изделий" отмечает недостаток и высокую степень изношенности железнодорожных вагонов для перевозки по территории Украины и СНГ строительных материалов на экспорт и выступает, в частности, за введение пониженного коэффициента к тарифам на аренду вагонов.
"Просим Вас (президента Украины Виктора Януковича - ИФ) лично рассмотреть новую проблематику в реформировании железнодорожных перевозок, определить на год-два переходный период или пониженный коэффициент к тарифам на перевозки экспортных строительных товаров, провести совещание с участием экспертов", - говорится в открытом письме ассоциации, адресованном В.Януковичу.
Ассоциация, прежде всего, отмечает осложнения в перевозке строительного кирпича, керамической плитки, щебня в Россию, Казахстан и Белоруссию.
"Но наибольшие трудности возникли именно теперь, когда вагоны передали в управление Украинского транспортного логистического центра (УТЛЦ) и ввели компании-посредников между предприятиями-экспортерами и УТЛЦ. По факту получилось так, что железнодорожные тарифы аренды вагонов в два и более раз превышают тарифы "Укрзализныци", - отмечено в письме.
В результате этого, как подчеркивает ассоциация, предприятия строительной отрасли, ориентированные на экспорт, уменьшили отгрузку на 90%.
Как сообщалось, "Укрзализныця" в условиях дефицита подвижного состава и его постоянных задержек за пределами Украины решила с 1 января 2012 года передать вагоны на балансы подчиненных ей государственных предприятий, что исключит бесконтрольное использование украинских вагонов за пределами страны и позволит вернуть их для обеспечения потребности отечественных предприятий.
Определено также, что парк полувагонов будет передан на баланс ГП "Дарницкий вагоноремонтный завод" и ГП "Украинский государственный центр по эксплуатации специализированных вагонов "Укрспецвагон". Также на балансе "Укрспецвагона" будут находиться окатышевозы.
Инвентарный парк полувагонов "Укрзализныци" составляет 58,2 тыс. полувагонов, из них в нерабочем состоянии находятся примерно 10,5 тыс., около 7 тыс. единиц грузового подвижного состава находится в странах СНГ. Кроме того, 32 тыс. полувагонов принадлежат отечественным предприятиям, которые частично или полностью обеспечивают свое производство собственным вагонным парком.

ИНТЕРФАКС/ ГРУЗИНСКИЕ "ДОЧКИ" HEIDELBERGCEMENT В 2011 Г. УВЕЛИЧИЛИ ПРОИЗВОДСТВО НА 39%


Дочерние предприятия германского концерна HeidelbergCement в Грузии в 2011 году увеличили объемы производства и реализации продукции на 39% по сравнению с 2010 годом - до 1 млн 252 тыс тонн, говорится в сообщении HeidelbergCement Caucasus Ltd.
"Прошлый год был успешным для компании как на местном, так и на экспортном рынке. Общий объем реализации цемента и бетона составил 1 млн 252 тыс. тонн, что на 39% больше, чем в 2010 году", - говорится в пресс-релизе.
Экспорт продукции осуществлялся в основном в Азербайджан, куда в 2011 году было поставлено 273,8 тыс. тонн цемента - в 3,8 раза больше, чем в предыдущем году.
Что касается планов компании на 2012 год, то, как отмечается в сообщении, "предусматривается увеличить производство и реализацию продукции в целом на 22,2% - до 1 млн 530 тыс. тонн, что будет рекордным показателем за 5-летний период работы HeidelbergCement в Грузии".
HeidelbergCement в мае 2006 года выкупил 51%-ную долю в ООО "Картули цементи" ("Грузинский цемент"), в ноябре того же года приобрел 75% в ООО "Сакцементи", объединяющем два завода - в Рустави и Каспи. Производственные мощности трех цементных заводов компании в настоящее время составляют 2 млн тонн продукции в год.
В 2009-2010 годах немецкий концерн ввел в эксплуатацию два бетонных завода в Тбилиси, а в сентябре 2011 году - такой же бетонный завод в Рустави, после чего их общая мощность составила до 240 кубометров продукции в час. В прошлом году был построен также терминал в черноморском порту Супса для перевалки цемента грузинских предприятий холдинга пропускной способностью 1,2 тыс. тонн цемента в день.
Как сообщалось ранее, в планах HeidelbergCement - построить в Супсе цементный завод мощностью 400 тыс. тонн продукции в год. В реализацию проекта предполагается инвестировать 30 млн лари.
Общий объем инвестиций HeidelbergCement в экономику Грузии превышает 360 млн лари.

ИНТЕРФАКС-УКРАИНА / "ЕВРОЦЕМЕНТ-УКРАИНА" УВОЛИЛ ГЕНДИРЕКТОРА


ПАО "Евроцемент-Украина" (Балаклея Харьковской обл.), входящее в ЧАО "Евроцемент груп-Украина", 31 января 2012 года уволило Демиса Гальчева с должности генерального директора на основании его заявления.

Как сообщила компания в системе раскрытия информации Нацкомиссии по ценным бумагам и фондовому рынку, Д.Гальчев занимал должность гендиректора "Евроцемент-Украина" более 2,5 лет, в настоящее время пост руководителя остается вакантным.

Кроме того, набсовет 1 февраля назначил гражданина Российской Федерации Игоря Николенко на должность первого заместителя генерального директора – технического директора "Евроцемент-Украина" до проведения общего собрания акционеров.

Ранее И.Николенко занимал должности первого заместителя генерального директора-технического директора ОАО "Балцем" (Балаклея Харьковской обл.), которое позднее было переименовано в "Евроцемент-Украина".

ПАО "Евроцемент-Украина" создано в 1996 году путем преобразования "Балаклейского цементно-шиферного комбината". Занимается производством цемента разных марок и клинкера.

"Евроцемент груп-Украина" объединяет два завода в Украине - ПАО "Евроцемент-Украина" (мощность 4,026 млн тонн цемента в год) и ПАО "Краматорский цементный завод – Пушка" (Краматорск Донецкой области, 580 тыс. тонн цемента в год).

ЧАО "Евроцемент груп-Украина" начало работу в июне 2005 года. Является "дочкой" крупнейшего российского холдинга "Евроцемент груп", специализирующегося на производстве и продаже цемента и объединяющего 16 цементных заводов полного цикла в России, Украине и в Узбекистане, заводы по производству бетона, железобетонных изделий и карьеры по добыче нерудных материалов, а также компании, специализирующиеся в сфере промышленного строительства.

Производственные мощности холдинга составляют 39,2 млн тонн цемента в год и 10 млн куб. м бетона в год. Запасы нерудных материалов по добыче карбонатных пород с общими разведанными запасами составляют свыше 2,8 млрд тонн, по добыче гранита с запасами – около 1,8 млрд тонн.

ИНТЕРФАКС-УКРАИНА | ЦЕМЕНТОБЕТОННЫЕ ДОРОГИ В ПЕРСПЕКТИВЕ ЭКОНОМЯТ 40-60% СРЕДСТВ, ИХ СТРОИТЕЛЬСТВО ПОДДЕРЖИТ ОТЕЧЕСТВЕННЫХ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ - МНЕНИЕ


ИНТЕРФАКС-УКРАИНА – Строительство в Украине дорог из цементобетона позволит наладить замкнутый цикл производства и поддержать отечественных производителей стройматериалов, а реальная экономия при длительной эксплуатации таких дорог составляет 40-60%.
Такое мнение директора компании "СпецБудБетон" (Киев), входящей в корпорацию "Альтис-Холдинг", Вячеслава Португальского приводится в пресс-релизе Конфедерации строителей Украины.
"Развитие дорожного строительства по технологии цементобетона могло бы помочь наладить замкнутый цикл производства в нашей стране и давать средства отечественным производителям, поскольку все основные компоненты – цемент, щебень, песок и технологические добавки - производятся в Украине", - полагает эксперт.
Директор "СпецБудБетона" аргументирует совою позицию тем, что битум, который является основным сырьем для строительства автомобильных дорог и не производится в Украине, дорожные службы вынуждены закупать в России и Беларуси.
Эксперт также отмечает некорректность сравнения в расчетах стоимости строительства дорог с применение цементобетона, когда принимается во внимание "максимальный конструктив" для цементобетона и минимальный для асфальтобетона. "Если подойти к просчету комплексно, то реальная экономия при длительной эксплуатации цементобетонных дорог составляет 40-60%", считает В.Португальский.
По словам директора "СпецБудБетона", не учитываются также сроки эксплуатации и текущие ремонты дорожного полотна цементобетонного и асфальтового покрытия.
Перестройка с использованием цементобетона полос разгона и торможения на основных трассах должна стать на сегодняшний день основной задачей в части внедрения технологии строительства автодорог из цементобетона, считает эксперт. Далее, по словам В.Португальского, можно приступить к строительству из цементобетона крайних полос для движения грузового транспорта, что продлит срок эксплуатации автодорог в целом.
Конфедерации строителей Украины объединяет три крупнейшие в Украине стройорганизации – Украинскую будивельную ассоциацию, Строительную палату Украины и ассоциацию "Всеукраинский союз производителей строительных материалов и изделий".


ИНТЕРФАКС-УКРАИНА | ЗАКОН ОБ УВЕЛИЧЕНИИ ШТРАФОВ ЗА ПРАВОНАРУШЕНИЯ В СФЕРЕ ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВА ОПУБЛИКОВАН В ОФИЦИАЛЬНОЙ ПРЕССЕ


Закон "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно повышения ответственности и усовершенствования государственного регулирования в сфере градостроительной деятельности", предусматривающий увеличение размеров штрафных санкций за правонарушения в сфере градостроения и их дифференциацию в зависимости от категории сложности объекта, персональную ответственность отдельных исполнителей, опубликован в газете "Урядовый курьер".
Этот закон (№4220-VI) был принят Верховной Радой Украины во втором чтении и в целом 22 декабря 2011 года, за него проголосовало 249 народных депутатов.
Согласно закону, в частности, штраф для граждан-заказчиков объекта строительства за нарушение норм законодательства, строительных норм, государственных стандартов, правил и утвержденных проектных решений во время строительства, реконструкции, реставрации, капитального ремонта зданий или сооружений увеличивается до 50 необлагаемых минимумов доходов граждан (нмдг), тогда как в настоящее время действует норма штрафа от 10 до 50 нмдг.
В случае если в течение года подобные действия совершены повторно, штраф для заказчиков объектов строительства и должностных лиц будет составлять 100 нмдг.
Кроме того, документ предусматривает взыскание штрафа с заказчиков строительства и должностных лиц в размере 400 нмдг за выполнение подготовительных работ без уведомления об их начале, а также за указание недостоверных данных в уведомлении о начале выполнения этих работ. При этом выполнение подготовительных работ без регистрации соответствующей декларации предусматривает штраф в размере 1 тыс. нмдг.
Закон также предусматривает штрафование заказчика строительства и должностных лиц за выполнение строительных работ без уведомления в размере 100 нмдг.
При этом парламент установил штрафы за выполнение строительных работ без регистрации декларации о начале их выполнения в зависимости от категории сложности объекта, которые составляют от 1 тыс. нмдг для объектов I категории до 7 тыс. нмдг для объектов V категории.
Закон вводит персональную ответственность главного архитектора (инженера) проекта за передачу заказчику проектной документации, разработанной с нарушением законодательства, занижением категории сложности объекта и др., предусматривающая взимание штрафа в размере 5 тыс. нмдг.
Закон вступает в силу с 27 января текущего года, кроме отмены с 1 января 2013 года положения о взимании штрафа за самовольное строительство домов или сооружений и самовольное изменение архитектурного их вида во время эксплуатации с граждан в размере от 5 до 10 нмдг, с должностных лиц – от 9 до 18 нмдг, предусмотренного статьей 97 Кодекса Украины об административных нарушениях.

ИНТЕРФАКС-УКРАИНА | МИНЭКОНОМРАЗВИТИЯ ПРЕДЛАГАЕТ ПРЕДОСТАВИТЬ ПРЕДПРИЯТИЯМ ПРАВО САМИМ ОПРЕДЕЛЯТЬ ДОПУСТИМЫЕ НОРМЫ ТЕХНИЧЕСКИ НЕИЗБЕЖНОГО БРАКА


Министерство экономического развития и торговли Украины предлагает предоставить налогоплательщикам право самостоятельно определять допустимые нормы технически неизбежного брака в промышленном производстве и утверждать их приказом по предприятию с обоснованием его размера.

Соответствующий законопроект "О внесении изменений в статью 138 Налогового кодекса Украины" обнародован на официальном веб-сайте Минэкономразвития.

"Целью законопроекта является урегулирование вопроса относительно предоставления возможности налогоплательщикам самостоятельно контролировать, определять и утверждать нормы технически неизбежного брака в промышленном производстве, исходя из его технико-технологической базы по согласованию с местными органами налоговой администрации", – говорится в пояснительной записке к законопроекту.

В ней отмечено, что центральные органы исполнительной власти неоднократно высказывались в пользу данного изменения, поскольку установление ими этих норм является, по их мнению, вмешательством в хозяйственную деятельность предприятий и противоречит ст.25 Хозяйственного кодекса.

Согласно действующей статье 138 Налогового кодекса, налогоплательщик вправе самостоятельно определять допустимые нормы технически неизбежного брака в приказе по предприятию при условии обоснования его размера. Определенные предприятиями нормы действуют до момента установления норм центральными органами исполнительной власти в соответствующей сфере.

ИНТЕРФАКС-УКРАИНА | ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ ЗАРАБОТАЛ НА РЕАЛИЗАЦИИ ФАЛЬСИФИКАТА ЦЕМЕНТА БОЛЕЕ 45 МЛН ГРН


Частный предприниматель, реализуя фальсификат марки цемента, получил прибыль свыше 45 млн грн, сообщила пресс-служба Государственной налоговой службы (ГНС) Украины в понедельник.

Предприниматель из Ривненской области, привлекая к своему бизнесу еще несколько предпринимателей, закупал за наличные у предприятий Хмельницкой и Львовской областей навальный цемент марки "400", а продавал его уже под маркой "500".

Подпольщики фасовали купленный цемент в контрафактные бумажные мешки, которые изготавливались на заказ на предприятии Львовской области с незаконным использованием товарного знака "марка 500" предприятия-производителя Хмельницкой области.

В сообщении отмечено, что во время проверки на подконтрольных предпринимателям цехах изъято более 4 тыс. бумажных мешков с маркой "500", наполненных сыпучим веществом, общим весом 205 тонн на сумму 174,3 тыс. грн, а также 300 тыс. грн наличных.

В отношении данного предпринимателя возбуждено уголовное дело.

У России появились претензии к качеству украинских вагонов


http://focus.ua/economy/217470/
Линк на документ 

РЖД приостановит эксплуатацию вагонов украинского производителя до решения федеральных органов.

Серия инцидентов на железных дорогах заставила власти РФ обратить внимание на качество производимых вагонов. Первыми санкции коснутся украинских вагоностроителей.

Вчера в Амурской области сошел с рельсов железнодорожный состав, перевозивший нефть. Ущерб от аварии оценивается более чем в 80 млн руб. без учета вреда экологии от разлива нефти. Причиной аварии назван заводской дефект вагона, изготовленного украинской «Азовэлектросталью» (г. Мариуполь), сообщает РБК-Украина.

Санкции последовали незамедлительно: первый вице-президент РЖД Вадим Морозов сообщил вчера о том, что железнодорожная монополия приостановит эксплуатацию вагонов украинского производителя до решения федеральных органов. «Чтобы, пока идет принятие решения федеральными органами, они не натворили больше беды», - пояснил Морозов, уточнив, что речь идет более чем о 25 тыс. вагонов украинского производства.

Претензии к украинским вагоностроителям есть и у российских регуляторов. Как сообщили в пресс-службе «Росжелдора», ФБУ «РС ФЖТ» («Регистр сертификации на федеральном железнодорожном транспорте») еще 30 января приостановило действие сертификатов на производство боковых рам у «Азовэлектростали», а сегодня планирует это сделать в отношении Крюковского вагоностроительного завода. Основанием послужили участившиеся случаи крушений и аварий грузовых поездов, а также сходы с рельсов подвижного состава из-за изломов литых деталей тележек грузовых вагонов.

Стоит отметить, что на прошлой неделе Ространснадзор уже выдал предписание РЖД с требованием запретить эксплуатацию 43 других вагонов, укомплектованных боковыми рамами «Азовэлектростали» бракованной плавки.

В связи с увеличением числа аварий по вине производителей вагонов Вадим Морозов предложил рассмотреть инициативу об обязательном страховании ответственности собственников подвижного состава и вагоностроительных предприятий за возможный ущерб. Кроме того, в официальном сообщении РЖД говорится, что в прошлом году госмонополия направила в Минпромторг и Минтранс письма с предложением «на законодательном уровне повысить ответственность производителей за низкое качество вагонной продукции».